Afspraak?

SCHEIDING REGELEN

Het is de taak van de mediator om jullie te helpen samen tot goede afspraken te komen. Dit door de juiste onderwerpen aan bod te laten komen, de communicatie te begeleiden, jullie van de juiste juridische informatie te voorzien en de juridische kant van de scheiding te regelen.

JE WILT JULLIE SCHEIDING REGELEN, MAAR WÁT MOET ER EIGENLIJK GEREGELD WORDEN?

Een scheiding bestaat uit 2 verschillende onderdelen:

Het onderling maken van afspraken

Het regelen van de scheiding bij de rechtbank en de gemeente

Het is jullie taak om samen afspraken te maken. Hoe gaan jullie om met het huis, de auto en de inboedel? En de kinderen? Pensioen of gekregen erfenissen?

“SCHEIDINGSBEMIDDELING IS WAT IK HET LIEFSTE DOE. HET GEEFT VEEL POSITIEVE ENERGIE. DAT KLINKT MISSCHIEN RAAR, WANT SCHEIDEN IS VERVELEND, MAAR EEN GOEDE NIEUWE START MAKEN IS IETS MOOIS WAAR BETROKKENEN SOMS LANG NAAR UIT HEBBEN GEKEKEN”

ZAKEN DIE JULLIE SAMEN MOETEN REGELEN

Om te kunnen scheiden moeten er afspraken worden gemaakt over allerlei zaken. Dit is het meest intensieve deel van de scheiding: het samen komen tot afspraken die voor iedereen acceptabel zijn.

Tijdens de sessies behandelen we verschillende belangrijke zaken. Als jullie kinderen hebben, dan beginnen we meestal eerst met het maken van afspraken over de kinderen, zoals het ouderschapsregeling, kinderalimentatie en de eventuele gezamenlijke kinderrekening. Vervolgens bespreken we de onderwerpen:

Naast bovengenoemde onderwerpen bespreken we natuurlijk ook andere zaken die voor jullie relevant zijn. Tijdens het hele mediation-traject houdt Annewieke het overzicht. Zij stelt zich als mediator onpartijdig op. Wel wijst ze jullie allebei op je rechten en mogelijkheden. En ze begeleidt jullie om acceptabele oplossingen te vinden

Meer informatie over een scheiding regelen lees je ook in de blogs van Annewieke.

WIL JE MEER WETEN OVER WAT JE MOET REGELEN ALS JULLIE BESLUITEN TE GAAN SCHEIDEN?

Hierboven staan veelvoorkomende onderwerpen benoemd. Wil je weten wat je allemaal moet regelen, maar staan voor jou belangrijke onderwerpen er niet tussen? Neem dan gerust contact op en stel je vraag.

1 op de 10 mensen die uiteindelijk ervoor kozen om met mediation van Annewieke te gaan scheiden, hebben – al voordat zij hun partner op de hoogte stelden – informatie ingewonnen rondom hun specifieke situatie. Zij wilden weten wat ze mochten kunnen verwachten als ze de scheiding zouden doorzetten. Je bent dus niet de enige die eerst graag helder wil hebben welke consequenties het heeft als je besluit om te gaan scheiden.

JOUW SCHEIDING REGELEN MET ANNEWIEKE BEMIDDELT

Annewieke is naast mediator ook advocaat, maar heeft bewust gekozen zich te richten op mediation.

Vanuit een positieve benadering, met alle benodigde juridische kennis en ervaring scheidingen regelen. Daar staat Annewieke Bemiddelt voor.

Scheidingsmediator Annewieke Bemiddelt:

Speciaal voor mensen met kinderen

Ervaren advocaat, gespecialiseerd in scheidingen

Gecertificeerd MfN Mediator

Informatie over de gevolgen voor pensioen, lijfrenteverzekeringen, koopsompolissen en fiscale zaken

Coacht jullie tijdens de scheiding hoe je met elkaar en met de kinderen kunt blijven communiceren, om weg te blijven van discussies en verwijten.

Verzorgt coaching hoe je ná de scheiding als ex-partners met elkaar omgaat

Begeleidt en coacht jou om als mens overeind te blijven tijdens en na je scheiding.

HET REGELEN VAN DE SCHEIDING BIJ DE RECHTBANK

Als jullie aan het einde van de mediation over alle onderwerpen samen afspraken hebben gemaakt, zorgt Annewieke ervoor dat deze worden vastgelegd in een convenant en een ouderschapsplan. Deze documenten ondertekenen jullie.

Daarna is het belangrijk om de scheiding nog formeel bij de rechtbank te regelen. Dat is altijd nodig als je getrouwd bent. En dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap met kinderen.

Annewieke zorgt ervoor dat de scheidingsprocedure bij de rechtbank goed en compleet wordt afgehandeld. Overigens als jullie samenwonen, zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, is het niet nodig om de scheiding via de rechtbank te regelen.

Veelgestelde vragen

Scheiden zonder advocaten is mogelijk als je samen naar een mediator gaat. De mediator begeleidt jullie bij het maken van afspraken over de kinderen, de woning en het vermogen. En legt de afspraken vast in een convenant en een ouderschapsplan. Daarna zorgt de mediator ervoor dat de procedure bij de rechtbank wordt afgehandeld.
De mediator helpt en begeleidt jullie bij de scheiding, om samen beslissingen te nemen over de kinderen, jullie woning en jullie vermogen. Daarnaast geeft de mediator ook de juridische informatie die je nodig hebt.

Een scheiding via mediation duurt gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden. Lees meer over full service mediation.

REGEL JOUW SCHEIDING, START MET EEN KENNISMAKINGSGESPREK

Wil je meer weten over scheiden? Hulp bij scheiding? Of hoe je je scheiding goed regelt? Neem contact op met Annewieke van der Boom via (0314) 36 59 75. Heb je al besloten te gaan scheiden en wil je graag meer informatie en samen kennismaken?