Afspraak?

RECHT OP PENSIOEN NA SCHEIDING?

Hoe zit het met je recht op pensioen na scheiding? Specifieker: in hoeverre heb je recht op een deel van het pensioen van je ex-partner? Bij een scheiding moet ook gekeken worden naar opgebouwd ouderdomspensioen tijdens het huwelijk. Dit staat los van de gewone gemeenschap van goederen. Voor ouderdomspensioen bestaat een aparte wet, die gaat over de verdeling hiervan.

VEREVENING PENSIOEN NA SCHEIDING

Bij pensioenverevening komt het erop neer dat het ouderdomspensioen, dat je tijdens het huwelijk hebt opgebouwd, tussen jullie beiden eerlijk verdeeld wordt.

Dit gebeurt pas op het moment dat één van beiden daadwerkelijk met pensioen gaat. Dan gaat een deel van het opgebouwde pensioen rechtstreeks van het pensioenfonds naar de ex-partner. Dit noemen ze pensioenverevening.

Tijdens de mediation bij Annewieke Bemiddelt neem je alle mogelijkheden van recht op pensioen na scheiding samen door en maak je afspraken over de pensioenverevening.

AFZIEN VAN RECHT OP PENSIOEN NA SCHEIDING

Bij een echtscheiding kunnen jullie ervoor kiezen dit zo te verdelen, maar het is ook mogelijk dat je samen afziet van pensioenverevening. In dat geval behoud je allebei je eigen pensioenrechten.

PENSIOENCONVERSIE

Ook bespreken we tijdens de mediation de mogelijkheid van pensioenconversie. Als jullie hiervoor kiezen zijn jullie niet meer van elkaars levensloop afhankelijk als het gaat om het pensioen. We bespreken de voor jullie specifieke voor- en nadelen hiervan. Dit zorgt ervoor dat jullie een passende keuze kunnen maken.

VIDEO PENSIOEN EN SCHEIDEN

Wil je liever kijken en luisteren dan lezen? Bovengenoemde inhoud vind je ook terug in de video hiernaast. Deze vraagt ongeveer een minuut van je tijd.

Over andere onderwerpen zijn ook video’s gemaakt. Deze vind je via de homepage of op de pagina’s onder het kopje ‘scheiden’ op deze website.

Video afspelen
persoonlijk adviesgesprek aanvragen

Het gesprek is geheel vrijblijvend

Uitleg over wat mediation nu eigenlijk precies is

Wat kan mediation specifiek voor jullie kan betekenen